Rapporten har som formål å kartlegge årsaker, mekanismer og omfang av hydrogeninduserte sprekker på oppjekkbare innretninger hvor det er benyttet høyfast stål i legger, og i overgangen mellom legger og «spudcans».

Rapporten er basert på en gjennomgang av eksisterende litteratur på området, samt informasjon og læring fra hendelser og forsøk, og beskriver fenomener som

  • hydrogensprøing
  • hydrogenkilder
  • materialfølsomhet
  • effekt av ytre og indre spenninger
  • feilmekanismer
  • designhensyn
  • strategier for å redusere hydrogenopptak
  • NDT-problematikk ved fabrikasjon og i bruk offshore.

Det er vår intensjon at rapporten skal bidra til forståelse for «fysikken» bak hydrogeninduserte sprekker, samt tiltak for å unngå problemet.