Global politikk

Bak navneskiftet ligger først og fremst politikk. Norge stiller seg bak vedtatte mål om å redusere klodens klimautslipp. Regjering og Storting staker ut en ny kurs, og mange av de globale kursendringene handler om produksjon og bruk av energi. Verden må endre seg, og det må også vi som jobber med forvaltning av energibransjen. 

Vi har forberedt oss på forandringen i lang tid. Basert på høy sikkerhetskompetanse innen olje og gass sitter etaten på kunnskap som også er sentral for å utforme regelverk og regulere sikkerheten ved annen industriell energiproduksjon til havs. 

Tuftet på erfaringer og en stab av relevante, kvalifiserte fagfolk, har vi de siste årene fått utvidet tillit. I 2018 fikk vi tilsynsansvar for CO2-transport og lagring, i 2020 for fornybar energiproduksjon til havs (havvind) og i 2022 for havbunnsmineraler. I 2023 fikk vi også tilsynsansvar etter sikkerhetsloven.

Kompetansen vi har opparbeidet oss i løpet av mer enn 50 år, er et viktig bidrag i den videre energireisen. Det samme vil gjelde for mange andre aktører og selskaper i olje- og gass-sektoren. 

Hav og land hand i hand

Ptil ble omdøpt samme dag som etaten fylte 20 år, men totalt har vi altså mer enn 50 års fartstid som sikkerhetsmyndighet. Ptil ble opprinnelig skilt ut fra Oljedirektoratet (OD). Direktoratet hadde siden 1972 hatt myndighetsansvar for både sikkerhet og ressursforvaltning på norsk sokkel.  

I 2004 ble sikkerhetsdelen av OD flyttet ut, og Ptil ble opprettet som egen etat. Det nye, selvstendige tilsynet ble også gitt tilsynsansvar for alle landanleggene som er tilknyttet petroleumsvirksomheten i Norge.

Nytt navn, samme mål

For Havindustritilsynet er det nedfelt i strategien at vi skal bidra til regjeringens mål om det grønne skiftet. Men alle vet at energibransjen ikke endrer seg over natta, så langt ifra. Norge vil være en olje- og gassnasjon i mange år til. Overgangen har så vidt begynt.

Når vi framover skal utøve vårt samfunnsoppdrag som Havtil, betyr det på ingen måte at vi er mindre opptatt av sikkerhet og arbeidsmiljø for alle som arbeider med olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel.

Målet vårt er det samme som før: Å bidra til å trygge liv og helse for alle som er tilknyttet vårt tilsynsregime. 

Vi er Havtil. Vi er en etat som er dedikert til dere som jobber med å skaffe oss energi, framtidstro og ressurser.

Det er et ansvar vi tar på største alvor. På vegne av oss alle.