Havtil ble 31. januar 2024 informert av operatørselskapet Equinor om en hendelse med innslått lugarvindu på Åsgard A-innretningen.

Hendelsen settes i sammenheng med dårlig vær. Inne på lugaren ble det funnet rester av et brannskap, som kunne tyde på at det var dette som slo inn vinduet.

Havtil har besluttet å iverksette gransking av denne hendelsen. Et granskingslag med våre fagfolk starter arbeidet nå.

I forbindelse med granskingen vil vi blant annet: 

  • klarlegge hendelsesforløpet og omfanget av hendelsen
  • vurdere faktiske og potensielle konsekvenser av hendelsen
  • vurdere direkte og bakenforliggende årsaker
  • identifisere avvik og forbedringspunkter relatert til regelverket
  • bruke nødvendige reaksjonsmidler for å korrigere eventuelle regelverksbrudd
  • presentere resultatene av granskingen til offentligheten
  • bidra til erfaringsoverføring og læring for andre aktører i petroleumsnæringen.

Granskingen vil oppsummeres i en rapport som publiseres på havtil.no.