Hendelsen skjedde i forbindelse med arbeid på en tank (førstetrinn separator) på Statfjord A. Tanken var tømt og skulle rengjøres innvendig. En person entret tanken og oppdaget da røyk.

Det ble slått generell alarm om bord, og personell mønstret i henhold til instruks. To personer skal ha blitt eksponert for røyk i forbindelse med hendelsen. 

Operatør for Statfjord er Equinor.

Gransking

Havtil har besluttet å iverksette egen gransking av hendelsen. Et granskingslag med våre fagfolk starter arbeidet nå.

I forbindelse med granskingen vil vi blant annet: 

  • klarlegge hendelsesforløpet og omfanget av hendelsen
  • vurdere faktiske og potensielle konsekvenser av hendelsen
  • vurdere direkte og bakenforliggende årsaker
  • identifisere avvik og forbedringspunkter relatert til regelverket
  • vurdere tidligere granskinger av tilsvarende hendelser, og blant annet se på hvordan tiltak er fulgt opp og hvilken læring selskapet har tatt
  • bruke nødvendige reaksjonsmidler for å korrigere eventuelle regelverksbrudd
  • presentere resultatene av granskingen til offentligheten
  • bidra til erfaringsoverføring og læring for andre aktører i petroleumsnæringen.

Granskingen vil oppsummeres i en rapport som publiseres på havtil.no. 

Bistand til politiet

Politiet vil etterforske hendelsen og har bedt Havtil om faglig bistand.