Hendelsene med trykkfallsyke skjedde 21. mai og 2. juni 2024 i forbindelse med planlagte dykkeaktiviteter på Goliatfeltet. Til sammen tre personer fikk trykkfallsyke.

Operatør for Goliatfeltet er Vår Energi.

Gransking

Havtil ser alvorlig på hendelsene og har besluttet iverksette gransking. Et granskingslag med våre fagfolk starter arbeidet nå.

I forbindelse med granskingen vil vi blant annet:

  • vurdere operatørens oppfølging før, under og etter hendelsene
  • klarlegge hendelsesforløpet og omfanget av hendelsene
  • vurdere faktiske og potensielle konsekvenser
  • identifisere avvik og forbedringspunkter relatert til regelverk
  • bruke nødvendige reaksjonsmidler for å korrigere eventuelle regelverksbrudd
  • presentere resultatene av granskingen til offentligheten
  • bidra til erfaringsoverføring og læring for andre aktører i petroleumsnæringen.

Granskingen vil oppsummeres i en rapport som publiseres på havtil.no.