- Det er en stor dag for oss når vi nå sender ut forslaget til nytt regelverk. Dette har vi og partene i Regelverksforum jobbet lenge med, sier direktør for juss og rammesetting i Ptil, Sigve Knudsen.

Den nye forskriften er tilpasset ny industri knyttet til produksjon av fornybar energi til havs og er utformet for å være risikobasert og virksomhetstilpasset.

- Gjennom flere års samarbeid med aktørene i bransjen, både i Norge og internasjonalt, har vi samlet mye erfaring og kunnskap. Dette har vi brukt til å utforme et regelverk som er tilpasset behovene knyttet til å regulere denne nye næringen i Norge, sier Knudsen.

Forslaget til forskrift har hentet inspirasjon fra petroleumsregelverket, særlig når det gjelder måten å regulere på. Samtidig er det også sett hen til hvordan vindkraft reguleres på land i Norge og hvordan havvind reguleres internasjonalt.

Partssamarbeid

- Selv om det har vært uenigheter underveis, mener jeg at samarbeidet har vært nyttig for å få fram de ulike synspunktene og skape et best mulig regelverk. Nå ser vi fram til å få konstruktive innspill gjennom høringsrunden.

Høringsfristen er satt til tre måneder. Deretter vil Petroleumstilsynet gjennomgå høringssvarene før den nye forskriften fastsettes.

Se videointervju med Sigve Knudsen

Direktør for juss og rammevilkår i Ptil, Sigve Knudsen.