Blant sakene på agendaen var

  • Digitalisering og IKT-sikkerhet
  • Sikkerhetsforums årskonferanse

Se vedlagt møtereferat under.