Blant andre saker på agendaen var:

  • IKT-sikkerhet/sikkerhetsrisiko
  • Presentasjon fra notat om Risikostyring
  • Hendelser og granskinger

Se vedlagt møtereferat og presentasjoner under.