Blant andre saker på agendaen var:

  • Årskonferansen 2021
  • Hendelser og granskinger
  • Digitalisering og IKT sikkerhet

Se vedlagt møtereferat og presentasjoner under.