På bakgrunn av anbefaling i MldSt12 (2017-18) satte Sikkerhetsforum ned en partssammensatt gruppe for å fremskaffe kunnskap om HMS- muligheter og utfordringer knyttet til økt digitalisering. Mandatet ble spisset mot arbeidstakermedvirkning ved digitaliseringsprosjekt.  

Digitalisering og Cybersikkerhet blir stadig viktigere.

Arbeidsgruppen har hatt bred deltakelse fra partene og levert en god rapport til Sikkerhetsforum som vil ta rapporten videre. 

Her følger arbeidsgruppens rapport i sin helhet.