Tilsynet ble gjennomført i tidsrommet fra 5. til 7. desember 2023.

Mål

Målet med tilsynet var å få bekreftet at Gassco, med Equinor som TSP på Kollsnes, og Equinor som operatør på Sture, ivaretar kravene til robust beredskap.

Resultat

Tilsynet identifiserte fem forbedringspunkt.

  • Kollsnes og Sture: Samtrening med innleide entreprenørselskap – blir ikke systematisk gjennomført, inkludert trening og øving på redning i høyden og redning fra tank
  • Kollsnes og Sture: Prosedyrer og rutiner for vedlikehold av brannmannsbekledning – vedlikehold, impregnering, reparasjon, utskifting og kontroll
  • Kollsnes og Sture: Sikkerhetsskilt i fabrikk- og uteområdet
  • Sture: Redningsbåt på lastekai
  • Sture: Slokkemonitor i SCUP-området

Hva skjer nå?

Vi har bedt Gassco og Equinor innen 20. februar 2024 å gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.