Tilsynet vart gjennomført 23. mai 2024. 

Mål 

Målet var å sjå til at Gassco og Kollsnes har ei samla tilnærming til oppfølging av integriteten for røyrleidningar som går inn og ut av Kollsnes på sjøsida. Vi har inkludert mottaks- og returanlegg for røyrleidningane, og følgt opp integritetsstyringa for røyrleidningane og landdelen på Kollsnes.

Resultat

Det vart ikkje identifisert avvik frå regelverket i dette tilsynet, men vi observerte to område med potensial for forbetring. Dette var knytt til avviksbehandling, og informasjon og risikoreduksjon.

Kva skjer no?

Vi har bedt Gassco innan 15. august 2024 gje oss si vurdering av dei forbetringspunkta som vart observert.