Tilsynet ble gjennomført fra 14. til 16. februar 2024.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at styringen av vedlikeholdet, inkludert oppfølgingen av det og eventuelle pågående endringer med betydning for styringen, er i henhold til myndighetenes og deres egne krav. Vi ville videre følge opp hvordan prosesser med å forbedre styringen av vedlikeholdet sikrer at viktige bidragsytere til HMS-risiko og usikkerhet identifiseres og følges opp.

Resultat

Vi identifiserte ingen avvik under tilsynet, men observerte ett forbedringspunkt knyttet til bedre planlegging av vedlikehold.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Gassco innen 10. april 2024 gis oss sin vurdering av det forbedringspunktet som ble observert.