Tilsynet ble gjennomført den 7. mai 2024. 

Mål 

Målet med tilsynet var å få en oversikt over teknisk tilstand, og integriteten, til rørledningssystemene, og at driften er i tråd med kravene i HMS-forskrifter. 

Resultat 

Vi identifiserte ingen avvik eller forbedringspunkter i tilsynet.