Tilsynet ble gjennomført i perioden 20. til 30. november 2023.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Equinor og Bilfinger sin styring av helserisiko for spesielt risikoutsatte grupper på Oseberg feltsenter, med utgangspunkt i de utvalgte aktivitetene, var i samsvar med krav i regelverket.

Vi ville gjennom tilsynet se hvilke systemer, og praksis, som var etablert for å styre helserisiko knyttet til arbeidsmiljøet for disse gruppene, fra planlegging til gjennomføring, og hvordan arbeidstakere ble istandsatt til å håndtere denne risikoen.

Resultat

Vi identifisert avvik knyttet til:

  • Analyse av arbeidsmiljøet (Equinor)
  • Analyse av arbeidsmiljøet (Bilfinger)

Hva skjer videre?

Selskapene har fått frist til 26. april 2024 med å redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.