Tilsynet ble gjennomført 5. og 6. desember 2023.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp Equinors egen styring av drift, vedlikehold og integritet for fleksible rør. Videre ville vi se til at det er en overordnet tilnærming til sikker drift av disse med hensyn til risikoreduksjon og kontinuerlig forbedring, i samsvar med egne krav og krav i regelverket.

Resultat

Det ble ikke påvist avvik eller identifisert forbedringspunkter i dette tilsynet.