Tilsynet ble gjennomført 28. og 29. november 2023.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at selskapets styring av løfteoperasjoner knyttet til boreaktiviteter samsvarer med krav i regelverk.

Resultat

Det ble ikke påvist avvik eller forbedringspunkt under tilsynet.