Tilsynet ble gjennomført i desember 2023.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at Aker Solutions ved innleie av arbeidstakere oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven

Resultat

Det ble ikke avdekket avvik fra regelverket under tilsynet.