Tilsynet ble gjennomført 10. og 11. mai 2023. 

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp Vår Energi sin drift og vedlikehold av rørledninger, stigerør og undervannsanlegg og se til at det er en helhetlig tilnærming til sikker drift i henhold til krav i regelverket.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik i dette tilsynet.

Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til oppdatering av dokumentasjon.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Vår Energi gi oss sin vurdering av det forbedringspunktet som ble identifisert. Svarfrist er satt til 15. august 2023.