Tilsynet ble gjennomført 13. mars 2023.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere gjennom samtaler og verifikasjoner at Transocean sin styring av marine systemer på Transocean Enabler er i henhold til relevante forskrifter. 

Resultat

Under tilsynet ble det identifisert ett avvik fra regelverket. Dette gjaldt:

  • Presisering av forutsetninger for operasjon av ankersystemet i forankringsanalyserapporten for Transocean Enabler på Goliat D.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Transocean innen 6. juni 2023 redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert.