Tilsynet ble gjennomført den 11. mai 2023. 

Bakgrunn 

Okea har nylig overtatt operatørskap på Brage fra Wintershall DEA. Okea sitt arbeid med etablering av styringssystem, oppfølgingsplaner, samhandling i grensesnitt hav/land, kompetanse og kapasitet i ny organisasjon har betydning for målsettingen om kontinuerlig forbedring av HMS. 

Mål 

Målet med tilsynet var å verifisere at OKEA følger opp at prosessen knyttet til overdragelse og drift av Brage er i samsvar med regelverkets krav. 

Resultat 

Vi identifiserte ingen avvik eller forbedringspunkter i tilsynet.