Tilsynet ble gjennomført i perioden 29. august til 22. september 2023.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at integritet av bærende konstruksjoner blir ivaretatt i henhold til krav i HMS-regelverket.

Vi ønsket også å revidere hvordan OKEA sikrer god styring av fare- og ulykkessituasjoner assosiert med hendelser som kan true konstruksjonens integritet.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik i forbindelse med tilsynet, men fem forbedringspunkter.

Forbedringspunkter:

  • Bedre vedlikeholdsprogram for bærende konstruksjoner
  • Usikkerheter knyttet til bærekonstruksjonens tilstand
  • Mangelfull oppfølging av underleverandør for re-analyser
  • Bedre strategi for bruk og vedlikehold av stålunderstellet for å ivareta hovedbæreevnen i en ulykkessituasjon (barrierefunksjon)
  • Bedre vedlikeholdsprogram for avdekking av sviktmodi under utvikling i grout-forbindelser med overutnyttelse

Hva skjer nå?

Vi har bedt OKEA om å gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som ble identifisert. Svarfrist er satt til 10. november 2023.