Tilsynet ble gjennomført den 23. mai 2023.

Bakgrunn

Fenja er en havbunnsutbygging med to havbunnsrammer og fire brønner, som kobles opp mot Njord A-plattformen for prosessering, samt lagring og eksport via Njord B-skipet.

I september 2020 og november 2021 førte vi tilsyn med tilrettelegging, styring og oppfølging av Fenja-prosjektet. Dette tilsynet var en videreføring av nevnte tilsyn og var rettet mot oppstart anlegget.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at operasjonelle forutsetninger for oppstart og bruk er i tråd med HMS-regelverket.

Resultat

I tilsynet identifiserte vi ett forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Dette gjaldt mangler med funksjonstesting av sikkerhetssystemer.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Neptune innen 22. august 2023 gi oss sin vurdering av det forbedringspunktet som ble observert.