Tilsynet ble gjennomført i perioden 2. til 5. mai 2023. 

Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Equinor sikrer etterlevelse av krav knyttet til forebygging av storulykker i forbindelse med utforming og oppfølging av utvalgte tekniske sikkerhetsfunksjoner.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • prosessikring
  • avviksbehandling

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • minimum lukketid av ventiler
  • merking av manuelle ventiler

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor redegjøre for oss, innen 15. august 2023, hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble identifisert.