Tilsynet ble gjennomført i perioden 7. til 29. mars 2023.

Mål

Målet med revisjonen var å føre tilsyn med at pålegg etter gransking av hendelsen på Troll C er etterkommet, slik at hendelsen kan bidra til læring og forbedring av sikkerheten i drift av Equinor sine innretninger og landanlegg.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik eller forbedringspunkt i dette tilsynet.