Tilsynet ble gjennomført i perioden 14. – 16. mars 2023 med bistand fra Luftfartstilsynet.

Mål

Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere planlagt styring med beredskap på Johan Castberg-innretningen i forbindelse med klargjøring for drift, samt å verifisere at helikopterdekk er i henhold til forskriftskrav for å bidra til sikre helikopteroperasjoner og transport av personell. 

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik.

Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til forberedelse til drift av innretningen.

På helikopterdekk ble det påvist ett avvik/merknad. Disse finner du i en egen avviksliste fra Luftfartstilsynet, nederst på denne siden.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor gi oss sin vurdering av forbedringspunktet som ble identifisert. Svarfrist er satt til 31. mai 2023.