Tilsynet ble gjennomført i form av et dagsmøte i Equinors lokaler på Forus 26. oktober 2023.

Bakgrunn

Hendelser forårsaket av material- og fabrikasjonsfeil har storulykkepotensiale, og kan forårsake personulykker. Tilsynet omfattet ansvarlige for materialvalg og fabrikasjon i basisorganisasjonen og prosjektene, og inkluderte læring fra hendelser og disponerte innretninger.

Mål

Målet med tilsynet var å se til at Equinor jobber systematisk for å redusere sannsynligheten for uheldige konsekvenser forårsaket av materialvalg og fabrikasjon i prosjektene.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik eller forbedringspunkter i tilsynet.