Tilsynet ble gjennomført 6. september 2023.

Bakgrunn

Irpafeltet bygges ut med en flerbrønns havbunnsramme hvor brønnstrømmen føres gjennom en om lag 80 km lang rør-i-rør rørledning for prosessering på Aasta Hansteen-innretningen.

Plan for utbygging og drift av Irpafeltet beskriver førstegangsbruk på norsk sokkel med rør-i-rør rørledningskonseptet (swaged pipein-pipe) med varmeisolering (lav U-verdi). Den valgte løsningen representerer også økt rørdimensjon og større havdyp enn tidligere installerte rørledninger av denne type.

Equinor har inngått kontrakt med Saipem om installasjonsdesign, fabrikasjon, installering med S-metode og ferdigstillelse (pre-commmissioning) av produksjonsrørledningen. Fabrikasjonen av rør-i-rør planlegges igangsatt i 2024. Tilsyn med rør-i-rørfabrikasjon vil bli gjennomført som en egen aktivitet hvor tidsrommet avklares i dialog med Equinor.

Mål

Målet med tilsynet var å se til at design og fabrikasjon av Irpa produksjonsrørledning er i tråd med krav i HMS-regelverket og standarder, og Equinors egne krav, samt å se til etterlevelsen av påseplikt i gjennomføringen av prosjektleveranser.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik eller forbedringspunkter i tilsynet.