Tilsynet ble gjennomført i perioden 7. til 9. november 2022 og ble gjennomført med bistand fra Luftfartstilsynet (LT).

Mål

Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med at helikopterdekket på Gudrun er i henhold til forskriftskrav for derigjennom å bidra til sikker helikopteroperasjon og transport av personell. Videre var målet med tilsynet å verifisere utforming og utrustning av helikopterdekket på Gudrun-innretningen, systemer og dokumenter relatert til forberedelser til og driften av helikopterdekket.

Resultat

Det ble i tilsynet påvist 10 avvik/merknader. Disse finner du i en egen avviksliste fra LT, under vedlegg på denne side.

Hva skjer nå?

Vi har gitt selskapet frist på å svare på dette brevet innen 16. februar 2023.