Tilsynet ble gjennomført i perioden 19.-20. september 2023.

Mål

Tyrving er et undervannsprosjekt knyttet til eksisterende undervannsinnretninger på East Kameleon med prosessering på Alvheim FPSO. Vi førte tilsyn med operatørens styring og kontroll med prosjektet og forberedelse til oppstart og drift, med særlig fokus på grenseflater (interfaces).

Tilsynet vil brukes som del av vår forberedelse til å behandle søknad om samtykke til bruk av Tyrving.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik i forbindelse med tilsynet, men ett forbedringspunkt knyttet til styrende dokumenter.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Aker BP gi oss sin vurdering av forbedringspunktet som ble identifisert. Svarfrist er satt til 28. oktober 2023.