Tilsynet ble gjennomført fra 14. til 17. februar 2022 med bistand fra Luftfartstilsynet.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere teknisk tilstand og relevante dokumenter i Saipems styringssystem for å følge opp at krav i petroleumsregelverket er ivaretatt.

Resultat

Tilsynet identifiserte avvik knyttet til:

 • Sikring av rømningsveier og mønstringsområde
 • Plassering av marine evakueringssystem (MES)

I tillegg observerte vi følgende forhold som vi valgte å kategorisere som forbedringspunkt:

 • Brannmonitorer på helikopterdekket
 • Merking og skilting
 • Trening av beredskapsorganisasjonen ombord
 • Nødbelysning for operasjon av DAHR ved helikopterdekk
 • Mønstring ved brannstasjoner

Luftfartstilsynet identifiserte ti avvik knyttet til helikopterdekket. Dette omfattet:

 • Helikopterdekkdata mv.
 • Landingsnett
 • 210° hinderfri inn- og utflygingssektor (hinder over helikopterdekkets nivå)
 • 210° hinderfri inn- og utflygingssektor (150° LOS-sektor)
 • Merking av helikopterdekk og landingsområde
 • Merking av helikopterdekkets størrelse og største tillatte masse
 • Merking av hinder
 • Annet utstyr
 • Kapasitetskrav for skumslokkingsanlegget
 • Nødutstyr

Hva skjer nå?

Vi har bedt Saipem innen 29. april 2022 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.