Tilsynet ble gjennomført 7. oktober 2022. 

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere gjennom samtaler og verifikasjoner at Saipem sin håndtering av avvik var i henhold til relevante forskrifter. 

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik eller forbedringspunkter i dette tilsynet.