Tilsynet ble gjennomført i perioden 18. februar til 7. april 2022 med bistand fra Luftfartstilsynet.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere teknisk tilstand og relevante dokumenter i styringssystemet for å følge opp at krav i petroleumsregelverket er ivaretatt.

Resultat

Det ble identifisert ett avvik knyttet til tilgjengelig brannmannsutstyr.

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

 • Merking og skilting
 • Trening av beredskapsorganisasjonen om bord
 • Nødbelysning for operasjon av dual agent hose reel


Luftfartstilsynet identifiserte 14 avvik knyttet til helikopterdekket. Dette omfattet:

 • Manglende prosedyre for prøvetaking av brannvann/skumblanding
 • Manglende monitorering av degradering av innfesting av sikkerhetsnett/perimeternett
 • Noe slitt maling rekkverk/chevron
 • Manglende merking skumtank/dual agent tank
 • Manglende monitorering av degradering av innfesting og stropper helidekknett
 • Utdatert flyplassdataark
 • Ikke tilgjengelig turbulensanalyse
 • Datablad på maling beskrev ikke sertifiseringen for lav flammespredning
 • Nedfellbare rekkverk ved adkomster rager over helidekkets nivå
 • 150 grader sektor hadde ikke en utstrekning tilsvarende helikopterdekkets DHverdi
 • Ny etasje på LQ ikke merket med lys/kontrastfarger
 • Kantlys på helidekk hadde ikke en lysstyrke på minimum 30 candela
 • Monterte statuslys bør verifiseres opp mot forskriftskrav
 • Defekt monitor

Hva skjer nå?

Vi har bedt Rowan Norway Ltd (Valaris) innen 30. mai 2022 redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som ble observert.