Tilsynet ble gjennomført 13. og 14. juni 2022 og var rettet mot Okea sin planlegging og gjennomføring av produksjonsboring av brønn 6407/9-H-1 Hasselmus med COSL Promoter.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at OKEA, med sine underleverandører, etterlever regelverkskrav under planlegging og gjennomføring av produksjonsboring og - komplettering av brønn 6407/9-H-1 Hasselmus. Vi ville også verifisere hvordan OKEA sikrer involvering av kontraktører, og at brønnintegritet og sikkerhet ved gjennomføring av boreoperasjonene er ivaretatt på en robust måte. Videre ville vi også følge opp at det er tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i planleggings- og gjennomføringsfasen for operasjonen.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik under tilsynet.

Det ble identifisert tre forbedringspunkter. Disse gjaldt:

  • Dokumentasjon på kvalifikasjon av primærbarriere for midlertidig plugging- og forlating av gassprodusenten Hasselmus
  • Bruk av eget styringssystem for dokumentering av avvik
  • Oppfølging av interne krav til brønnkontrollkompetanse

Hva skjer nå?

Vi har bedt Okea gi oss sin vurdering av forbedringspunktene innen 9. september 2022.