Tilsynet ble gjennomført i perioden fra 6. september til 10. desember 2021.

Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Lundin sikrer etterlevelse av myndighetskrav knyttet til styring av storulykkerisiko og barrierer på Edvard Grieg-innretningen.

Resultat

Tilsynet identifiserte ingen avvik, men ett forbedringspunkt knyttet til oppfølging av operasjonelle og organisatoriske barrierer.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Lundin innen 22. februar 2022 gi oss sin vurdering av forbedringspunktet som ble observert.