Tilsynet ble gjennomført 23. mai til 26. mai 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere gjennom samtaler og verifikasjoner at Floatel International sin styring av stabilitet, vann- og værtett integritet, ballastsystemer og bølger i dekk var i henhold til relevante forskrifter.

Resultat

Det ble identifisert seks avvik knyttet til:

  • Vanntett integritet
  • Stabilitet
  • Individuelle alarmer for vanntette skyvedører
  • Fjernstengning av vanntette skyvedører
  • Ballast kontrollnivå 2
  • Fail safe- og nødstopp av ballastventiler

Videre ble det identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

  • Fribordsplan
  • Tilkomst til værtett lukking
  • Uoverensstemmelse mellom Appendiks til klassesertifikat og LSOG
  • Tilstandskontroll

Hva skjer videre?

Vi har bedt Floatel International redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt om en vurdering av forbedringspunktene som ble observert. Svarfrist er satt til 3. august 2022.