Tilsynet ble gjennomført i perioden 15. - 18. november.

Første del av dette tilsynet er utgitt i en egen rapport som du finner her.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at integritets- og barrierestyring på Kristin, inkludert stigerør, rørføring, ventiler og utvalgte sikkerhetssystem, er i henhold til myndighetenes krav og interne krav i selskapet.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik under tilsynet.

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Oversikt over overbroing av prosessikkerhetsfunksjoner
  • Styring av kompetanse

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 15. februar 2022 gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert.