Tilsynet ble gjennomført 21. og 22. september 2022.

Mål

Tilsynet hadde som mål å følge opp Equinor sin håndtering av pålegg gitt 25. januar 2021 etter tilsyn med materialhåndtering, kran og løft i oktober 2020.

I tillegg ville vi følge opp hvordan Equinor sikret læring og erfaringsdeling av hendelser på tvers av landanleggene.

Oppfølging av tidligere avvik

I tråd med innhold i varsel om tilsyn har vi verifisert hvordan aktøren har håndtert enkelte tidligere påviste avvik og pålegg. Følgende avvik har vi funnet at ikke er håndtert i tråd med aktørens tilbakemelding:

Resultat

Det ble ikke påvist avvik eller forbedringspunkter i dette tilsynet.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan oppfølging av tidligere avvik vil bli håndtert.