Tilsynet ble gjennomført 5. til 11. mai 2022 med bistand fra Luftfartstilsynet.

Mål

Målet med aktiviteten var å verifisere prosesser og systemer som bidrar til å sikre en helhetlig styring av beredskap, samt verifisere at helikopterdekk er i henhold til forskriftskrav for å bidra til sikre helikopteroperasjoner og transport av personell.

Resultat

Luftfartstilsynet identifiserte 12 avvik knyttet til helikopterdekket. Se avviksliste i vedlegg under.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor innen 24. juni 2022 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og gi oss sin vurdering av merknadene som er observert.