Tilsynet ble gjennomført i perioden 20. - 23. april 2021. 

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere gjennom samtaler og verifikasjoner at Transocean sin styring av marine systemer på Transocean Barents var i henhold til relevante forskrifter. 

Resultat

Det ble identifisert sju avvik knyttet til:

  • Ballast kontrollsystemer
  • Sekundært kontrollnivå
  • Indikering av ventilposisjoner
  • Kontrollpanel for vanntett integritet
  • Vanntett barriere
  • Redundant kraftforsyning
  • Fjernstengingssystem for HVAC-ventiler

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Værtett sone
  • Vedlikehold
  • Appendiks til klassesertifikatet

Hva skjer videre?

Vi har bedt Transocean redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Selskapet er også bedt om å gi sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Fristen for dette er satt til 24. mai 2021.