Tilsynet ble gjennomført i tidsrommet 21. – 24. juni 2021.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere gjennom samtaler og verifikasjoner at Saipem sin styring av marine systemer på Scarabeo 8 var i henhold til relevante forskrifter.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Operasjonsaktiviteter i sikkerhetskondisjon
  • Kontrollpanel for vanntette lukningsmidler
  • Mekanisk lukning på vanntette skyvedører
  • Funksjon etter feil på vanntette skyvedører
  • Værtette skyvedører
  • Sekundært kontrollnivå
  • Ikke korrekt feilmode for ballastventiler
  • Ballastkontrollsystemer

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Fribordsplan
  • Lastsikring

Hva skjer nå?

Vi har bedt Saipem innen 16. august 2021 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.