Tilsynet ble gjennomført i perioden 13.9 - 16.9.2021. 

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere selskapets etterlevelse av HMS-regelverket innenfor fagområdet beredskap hos Maersk Drilling Norge AS og om bord på Maersk Invincible. 

Resulat 

Det ble identifisert ett avvik knyttet til nødbelysning i rømningsvei.

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Mønstringskort i lugarene
  • Daglig inspeksjon på helikopterdekk
  • Trening av beredskapsorganisasjonen om bord

Hva skjer nå?

Vi har bedt Maersk redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert og gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert.

Svarfristen er satt til 15. november 2021.