Tilsynet ble gjennomført i perioden 13. til 17.september 2021.

Mål

Målet med aktiviteten var å følge opp hendelser fra de siste 24 måneder innen materialhåndtering, kran og løft samt arbeid i høyden. 

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Tilrettelegging for vedlikehold og lagring av stillasmateriell
  • Materialhåndtering av filter
  • Bruk av stillas

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Vedlikehold
  • Løfteoperasjon med personløfter
  • Stillas

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor redegjøre for oss hvordan avvikene bli håndtert. Vi har også bedt om selskapets vurdering av de forbedringspunktene som ble observert. Svarfrist er satt 19. januar 2022.