Tilsynet ble gjennomført i perioden 10. til 21. mai 2021 og inkluderte oppfølging av materialhåndtering, løfteutstyr, utsettingsarrangementer inkludert arbeidsmiljørisiko og arbeidstakermedvirkning på Hod B i ferdigstillelsesfasen.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere tilrettelegging av materialhåndtering og kranaktiviteter på installasjonen, som normalt er ubemannet. Vi ville verifisere selskapets egne krav og myndighetskrav i forhold til operasjonelle, organisatoriske og tekniske forhold. Arbeidsmiljørisiko og arbeidstakermedvirkning i prosjektet ble også verifisert.

Resultat

Vi identifiserte ingen avvik under tilsynet.

Videre identifiserte vi tre forbedringspunkter relatert til:

  • Materialhåndtering
  • Materialhåndteringsplan
  • Tilrettelegging for håndtering av farer og ulykkessituasjoner

Hva skjer videre?

Vi har bedt om Aker BP om deres vurdering av de forbedringspunktene som ble observert. Svarfrist er satt til 16. august 2021.