Tilsynet ble gjennomført i tidsrommet 4. til 7. mai hvor fokuset var på styring av stabilitet, vann- og værtett integritet, ballastsystemer og bølger i dekk på Transocean Arctic.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere gjennom samtaler og verifikasjoner at Transocean Arctic sin styring av stabilitet, vann- og værtett integritet, ballastsystemer og bølger i dekk var i henhold til relevante forskrifter.

Resultat

Det ble identifisert 10 avvik knyttet til: 

 • Adkomst for personell gjennom vanntett barriere
 • Mekanisk låsesystem
 • Individuelle alarmer for vanntette skyvedører
 • Fellesbryter for lukking av HVAC-ventiler
 • Fjernstengingssystem for HVAC-ventiler
 • Kraftforsyning fra hovedtavle
 • Indikering av ballastventilers posisjon
 • Utilsiktet åpning av ballastventiler
 • Operasjoner under ballastering
 • Fribordsplan

Det ble identifisert 11 forbedringspunkter knyttet til:

 • Oppretting etter skade
 • Lastsikring
 • KG-grensekurver
 • Test- og vedlikeholdsrutiner
 • Vanntette hengslede lukningsmidler
 • Indikator for vanntett skyvedør
 • Posisjonsindikator på ballastventiler
 • Lokal merking av ballastventiler
 • Kommunikasjonssystem
 • Appendiks til klassesertifikatet
 • Grensekurver for bølger i dekk

Hva skjer nå?

Vi har bedt Transocean redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Svarfristen er satt til 23. juni 2020.