Mål

Målet med tilsynet var å se til hvorvidt oppfølging av Vale i senfase er i tråd med regelverket, samt å gå mer detaljert inn i arbeidet med levetidsforlengelse for feltet.

Resultat

Det ble identifisert ett avvik knyttet til akseptkriterier og ytelseskrav til lekkasje-deteksjon.

Videre ble det identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

  • Fleksible enderør
  • Ventiltre
  • Brønnhode
  • Risikovurderinger knyttet til lekkasje

Hva skjer videre?

Vi har bedt Spirit Energy redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert og gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som er observert. Fristen for dette er satt til 30. oktober 2020.