Tilsynet ble gjennomført i perioden 14. mai til 4.juni 2020.

Mål

Målet med tilsynet var å vurdere Equinors styring og oppfølging av vedlikehold etter omlegging til ny driftsform med periodisk bemanning. I tillegg ville vi verifisere deres oppfølging av teknisk tilstand og ytelseskrav til barrierer.

Resultat

Tilsynet identifiserte tre avvik og ett forbedringspunkt.

Avvikene gjaldt:

  • Brannvannssystemet
  • Barrierestyring
  • Vedlikeholdsstyring

Forbedringspunktet gjaldt mangler ved styring av kompetanse.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og gi oss sin vurdering av forbedringspunktet som er observert. Fristen for dette er satt til 28. august 2020.

Valemon

Valemon ligg i den nordlege delen av Nordsjøen, like vest for Kvitebjørn. Havdjupet er 135 meter. Valemon blei påvist i 1985, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2011. Feltet er bygt ut med ei fast produksjonsinnretning i stål med forenkla separasjonsprosess. Innretninga blir fjernstyrt frå eit driftssenter på land. Produksjonen starta i 2015.

Kjelde: norskpetroleum.no