Tilsynet ble gjennomført i perioden 7. - 10. september 2020.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere hvordan selskapet følger opp styring av risiko knyttet til informasjonssikkerhet for de industrielle IKT-systemene. Hensikten med tilsynet er å verifisere prosesser og systemer hos aktøren som benyttes for å sikre oppfølgingen av disse systemene og hvordan dette gjennomføres på hver enkelt enhet. Videre ønsket vi å verifisere om det er samsvar mellom overordnede prosedyrer og oppfølgingen av systemene på anlegget.

Resultat

Tilsynet identifiserte ett avvik fra regelverket, samt to forbedringspunkter. Beskrivelsen av disse forholdene er unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 24, 3. ledd. og vises ikke i avvik. 

Hva skjer videre?

Vi har bedt Altera redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert, samt gi oss en vurdering av de forbedringspunktene som ble observert. Fristen for tilbakemelding er satt til 13. november 2020.