Mål

Målet med tilsynet var å se at Equinors ivaretakelse av konstruksjonssikkerhet var i henhold til krav i regelverket.

Resultat

Det ble ikke identifisert noen avvik eller forbedringspunkt.