Ptil gjennomførte i tiden 25. - 28.8.2014 tilsyn mot Statoils styring av beredskap på Veslefrikk A og B.

Mål

Formålet med tilsynsaktiviteten var å få en oversikt over operatørselskapets prosesser og systemer som bidrar til å sikre en helhetlig styring med beredskapen på innretningene på Veslefrikk.

Tilsynet var rettet mot prosesser som skal sikre ivaretakelse av antakelser, forutsetninger, begrensninger og anbefalinger i beredskapsanalysen for Veslefrikk, og at disse blir kommunisert til beredskapsorganisasjonen.

Resultat

Tilsynet identifiserte avvik fra regelverkskrav knyttet til ytelseskrav til beredskapen.

Det ble videre påvist forbedringspunkter knyttet til

  • Samtrening av personell i beredskapsorganisasjonen
  • Kommunikasjonsutstyr for søk- og redningslag
  • Sikkerhetsskilting og -merking

Avvik:

Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:

Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.